Researchers Mir Residents  History  Business Book List Home Page
Mir Site Index Old Mir Photos Recent Photos Memorial site Mirer Societies Memoirs

 

Businesses outside the town of Mir
1926-1930

The information below comes from business directories compiled in 1926, 1928, 1929 and 1930.

This list was provided by Frank Proschan, whose ancestors came from Mir.

 

Surname Given Name or Initials Address Business/Industry Business/Industry (Polish) Present 1926 Present 1928 Present 1929 Present 1930
BARANCEWICZ J. Skomoroszki Pig dealer Nierogacizna - handel 1926 1928 1929 1930
BARASZKO J. Wielkie Sioło Carpenters Cieśle 1926 1928 1929 1930
BERMAN M. Kryniczno Forestry Lasy - eksploatacja 1928 1929 1930
BOCZKOWSKI A. Miranka Pig dealer Nierogacizna - handel 1930
BOCZKOWSKI Juljan Miranska Stara 66 Landowners Właściciele ziemscy 1926 1928 1929 1930
BUŁASZ P. Wyczytarowo Cobbler Szewcy 1926 1928 1929 1930
BYCZKO A. Lubno Brickworks Cegielnie 1930
CHOMICZ L. Wielkie Sioło Tailors Krawcy 1928 1929 1930
CIERPICKI E, Pig dealer Nierogacizna - handel 1930
CYGIELSZTAJN Ch. Cheese Makers Sery - fabryki 1928 1929 1930
GUTBARD H. Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928 1929 1930
JASIENOWICZ Kon. Pig dealer Nierogacizna - handel 1930
JAWORSKA Sz. Propacze Tar Manufacturers Smołarnie 1928 1929 1930
JAZWIŃSKI A. Sawonie Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928 1929 1930
JEWKAJŁO A. Wielkie Sioło Blacksmiths Kowale 1926 1928 1929 1930
JEWKAJŁO J. Wielkie Sioło Cobbler Szewcy 1928 1929 1930
JEWKAJŁO M. Wielkie Sioło Carpenters Cieśle 1926 1928 1929 1930
KAPLIŃSKI H. Kryniczno Forestry Lasy - eksploatacja 1930
KAROBKO J. Skomoroszki Cooper Bednarze 1928 1929 1930
KAROLKO J. Skomoroszki Cooper Bednarze 1926
KASPEROWICZ A. Wielkie Sioło Carpenters Cieśle 1929 1930
KLAWSZUN M. Skomoroszki Carpenters Cieśle 1926 1928 1929 1930
KOROBKO A. Skomoroszki Windmill Wiatraki 1926 1928 1929 1930
KOZŁOWSKI A. Skomoroszki Cobbler Szewcy 1926 1928 1929 1930
KRUPIEC B. Wielkie Sioło Windmill Wiatraki 1926 1928 1929 1930
KULIK J. Skomoroszki Cobbler Szewcy 1928 1929 1930
KULIK J. Skomoroszki Sawmill Tartaki 1926
LEONOWICZ Wielkie Sioło Tailors Krawcy 1928 1929 1930
MAKAREWICZ J. Wyczytarowo Masons Murarze 1926 1928 1929 1930
MAZUR I. Skomoroszki Blacksmiths Kowale 1926 1928 1929 1930
MAZUR K. Skomoroszki Cabinet Makers Stolarze 1926 1928 1929 1930
MITKIEWICZ A. Wyczytarowo Windmill Wiatraki ` 1928 1929 1930
MIZGAŁO P. Skomoroszki Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928 1929 1930
MOSZCZYC A. Wyczytarowo Tailors Krawcy 1926 1928 1929 1930
NARONOWICZ S. Wielkie Sioło Wheelwrights Kołodzieje 1928 1929 1930
ODCECKA G. Wielkie Sioło Tailors Krawcy 1928 1929 1930
ODCECKI G. Wielkie Sioło Cobbler Szewcy 1928 1929 1930
PARAFINOWICZ J. Skomoroszki Carpenters Cieśle 1926 1928 1929 1930
PARFIMOWICZ J. Cooper Bednarze 1928 1929 1930
PIOTROWICZ J. Wielkie Sioło Carpenters Cieśle 1926 1928 1929 1930
RESEL F. Piaseczno Cheese Makers Sery - fabryki 1928 1929 1930
RUSIECKI A. Wyczytarowo Tailors Krawcy 1926 1928 1929 1930
RUŻKOWSKI P. Jesiorskie Foodstuffs Spożywcze artykuły 1928
RYŻKOWSKI P. Jesiorskie Foodstuffs Spożywcze artykuły 1929 1930
SADOWSKI H. Wielkie Sioło Windmill Wiatraki 1926 1928 1929 1930
SAHAJDAKIEWICZ W. Skomoroszki Carpenters Cieśle 1926 1928 1929 1930
SAMIEC A. Wielkie Sioło Carpenters Cieśle 1928 1929 1930
STRZELCZYK J. Windmill Wiatraki 1926 1928 1929 1930
STRZELCZYK M. Windmill Wiatraki 1926 1928 1929 1930
ŚWIATOPEŁK-MIRSKI M. Starch Makers Krochmalnie 1928 1929 1930
ŚWIATOPEŁK-MIRSKI M. Miranka Miller Młyny 1928 1929 1930
ŚWIATOPEŁK-MIRSKI Mich. Tar Manufacturers Smołarnie 1928 1929 1930
ŚWIATOPEŁK-MIRSKI Michał Brickworks Cegielnie 1926 1928 1929 1930
ŚWIATOPEŁK-MIRSKI Michał Distilleries Gorzelnie 1926 1928 1929 1930
ŚWIATOPEŁK-MIRSKI Michał Sawmill Tartaki 1928 1929 1930
ŚWIATOPEŁK-MIRSKI Michał 2656 i Piaseczno 542, Zwierzyniec 433 Landowners Właściciele ziemscy 1926 1928 1929 1930
ŚWIATOPEŁK-MIRSKI Michał Vodka-maker Wódki - fabryki 1928 1929 1930
WOŁK A. Wielkie Sioło Carpenters Cieśle 1928 1929 1930
ZABREKO B. Wielkie Sioło Cabinet Makers Stolarze 1926
ZABRENKO B. Wielkie Sioło Cabinet Makers Stolarze 1928
ZABREŃKO B. Wielkie Sioło Cabinet Makers Stolarze 1929 1930
ZWONKO P. Wielkie Sioło Wheelwrights Kołodzieje 1926 1928 1929 1930

Note: Michal ŚwiatopeŁk-Mirski is listed as the owner of the starch making establishment, flour mill, tar manufacturer, owner of brickworks, distilleries, sawmill and quantities of land outside Mir, and is listed as owner of a mill and more land within Mir. He lived in Mir Castle.

Click for chart of Mir businesses in 1926, 1928, 1929 and 1930

June 2008

1998-2023©

Return to Top 

To Mir Site Index